banner

Önümler

Çygly gury süpürgiç matalar viskoz poliester dokalan mata

Gysga düşündiriş:

1. Çygly süpürgiçler, mata arassalamak, ýüz maskasy, makiýaup pagta, elleri süpürmek,
2. Myhmanhana, restoran, hassahana we ş.m.
3. Öý hojalygyny arassalamak, aşhana, myhman otagy, hammam, stol we ş.m.
4. Gat, gurallar we mebel.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Tehnika dokalmadyk
Üpjünçilik görnüşi Sargyt etmek
Material Wiskose / poliester
Dokalmadyk tehnikalar Aýlanmak
Nusga Boýag
Ini haýyşy boýunça
Aýratynlyk Suw geçirmeýän, durnukly, dem alýan, bakteriýalara garşy, göz ýaşardyjy, suwda erän, gysylmaga çydamly
Ulany Öý dokma, hassahana, oba hojalygy, sumka, senagat, aýakgap
Agramy 8-260gsm, 8-260gsm we ş.m.
Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý, Jiangsu, Hytaý
Harydyň ady Çygly gury süpürgiç matalar viskoz poliester dokalan mata
Reňk ak ýa-da haýyş boýunça
Bukja rulon
Custöriteleşdirilen Hawa
Ölçegi haýyşy boýunça

Jikme-jiklikler

Çygly gury süpürgiç matalar viskoz poliester dokalan mata

Haryt Çygly gury süpürgiç matalar viskoz poliester dokalan mata
agramy 8-260gsm ýa-da isleg boýunça
Ölçegi haýyşy boýunça
Önümiň ady Hytaý zawody Ekologiýa taýdan arassa materialdan ýasalan viskoz poliester dokalan mata
Bukja barrel, karton, rulon we ş.m. Müşderiniň islegine görä.
 

Ulany

1. Çygly süpürgiçler, mata arassalamak, ýüz maskasy, makiýaup pagta, elleri süpürmek,
2. Myhmanhana, restoran, hassahana we ş.m.
3. Öý hojalygyny arassalamak, aşhana, myhman otagy, hammam, stol we ş.m.
4. Gat, gurallar we mebel.

Düz: ýokary hilli süpürgiçlerde himiki süýüm ýok

merjen: suwuň gowy siňdirilmegi we eliňi gowy duýmak

mesh: ýüzüňizi arassalaň we makiýaupy galyndysyz aýyryň

Dokalan däl dürli reňk wariantlary. Gara, gök, ak, gyzyl, ýaşyl, mämişi we ş.m. bar. Reňk we agram aýratynlaşdyrylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň