banner

Önümler

Senagat köp maksatly polipropilen süpürgiç eşikleri bir gezek ulanylýan aýlaw Meltblown

Gysga düşündiriş:

100% polipropilen, sýrfaktant dizaýn, ýagyň hapalarynyň agramynyň 8 essesine çenli çalt siňdirilmegi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Möwsüm Bütin möwsüm
Ulanylyşy senagat arassalaýyş
Arza senagat, aşhana, öý hojalygy, restoran, zawod, ofis, hassahana we ş.m.
Material 100% polipropilen
Aýratynlyk Durnukly, ätiýaçly
Gelip çykan ýeri Jiangsu, Hytaý
Önümiň ady senagat dokalmadyk süpürgiç
reňk ak, gök, gyzyl, gülgüne, ýaşyl, ekt.reňk
Ulany senagat, aşhana, öý hojalygy, restoran, zawod, ofis, hassahana we ş.m.
Agramy 60gsm-den 80gsm-a çenli
Ölçegi 30 * 30 sm
Üstünlik Çyzyksyz
Açar söz senagat dokalmadyk süpürgiç

Bir gezek ulanylýan eredilen tehnologiýa lintiz senagat dokalmadyk süpürgiçler

Material

Polipropilen, kompozisiýa siziň talaplaryňyza laýyk gelýär

Agramy

60gsm-den 80gsm-a çenli

Reňk

ak, gyzyl, gök, sary, mämişi, ýaşyl, gülgüne ýa-da talaplaryňyza görä

Bukja

talaplaryňyza laýyklykda

Aýratynlyk

Ekologiýa taýdan arassa, ýokary suw we ýag siňdirişi, lint erkin, gaýtadan ulanylýar

Arza

aşhanada, öýde, myhmanhanada, restoranda, zawodda, ofisde, hassahanada giňden ulanylýar

Aýratynlyk:

1. Güýçli ýuwujy enjam, çydamly, suwuň, ýagyň ýokary siňdirijisi.
2. Gurak ýa-da çygly, gündelik senagat arassalaýyş we ş.m. giňden ulanylýar.
3. ýuwulýan we gaýtadan ulanylýan, arassalamak we guratmak aňsat.
4. Pes tozan, linsiz, anti-statik.
5. Ekologiýa taýdan arassa we 100% zaýalanýan.

Çig mal

100% polipropilen, sýrfaktant dizaýn, ýagyň hapalarynyň agramynyň 8 essesine çenli çalt siňdirilmegi

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz dokalmadyk mata önümleri fabriginiň hünär görnüşleri.

S: Zawodyňyz nirede?

J: Zawodymyz ýerleşýärWuxiŞäher,JiangsuWelaýat, Hytaý.

S: Adaty gurşun wagty näçe?

B: Biz “Make-An-Order” zawody, gurşun wagty 35 gün töweregi, has jikme-jiklik mukdaryna bagly.

S: Gaplamakda çap etmek ýa-da bellik etmek üçin çap edip bilerismi?

J: Hawa edip bilersiňiz.Çap etmegiň dürli usullary bar.

S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Hil ileri tutulýar.elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine hemişe uly ähmiýet berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň