banner

Önümler

  • No added high-quality cleansing and beauty cotton soft towel

    Hiç hili ýokary hilli arassalaýyş we gözellik pagta ýumşak polotensasy ýok

    Ösümlik süýümini çig mal hökmünde ulanýar we ISO9001 hil şahadatnamasyndan geçdi.Suwuň gowy siňdirilmegi we howanyň geçirijiligi bar.Gury we çyg üçin hem ulanylyp bilner.Şahsy idegden soň, ony dogry arassalap, hammamda we aşhanada sanitariýa arassalamak üçin ulanyp bolýar;her gezek ýüzüňizi ýuwanyňyzda bir sahypany ulanyň.Bakteriýalary, mör-möjekleri we yslary köpeltmäge ýykgyn edýän adaty polotensalardan gaça duruň

  • Health and safety barreled cotton soft towel roll type

    Saglyk we howpsuzlyk barrel pagta ýumşak polotensanyň görnüşi

    Pagta ýumşak polotensalary gaplamagyň köp görnüşini özleşdirip bileris, ekologiýa taýdan arassa plastmassadan ýasalan bu barrel şekilli gaplama, gaýtadan ulanylyp bilner, pagta ýumşak polotensalaryňyz ulanylanda diňe şol bir modeli satyn almaly bolarsyňyz Pagta goýuň içindäki ýumşak polotensa.